En oppvakt gutt er utvilsomt den beste iakttager. For ham begynner verden å åpne seg med alle dens utallige interessante ting. Han griper med begjærlighet alt nytt, merkelig og selsomt som skjer og søker å ta det inn med alle sanser.

Kriminalist dr. Hans Gross, 1893.

Spennende om 30-tallsedderkopp
De to historikerne Emberland og Roughtvedt er ikke beskjedne når listen legges; de løser like godt hele mysteriet om mordet på grossereren, samtidig som omstendighetene omkring rulles opp i et upåklagelig tempo, der også humoren (rettere sagt; et skjevt glis) har sin plass. […] Når duoen attpåtil skriver godt, drivende og livfullt, er det nesten ikke til å unngå at resultatet blir bra. […] Jeg har av en eller annen grunn utviklet en slags mild fordom mot historiske krimromaner. Denne gangen ble den gjort til skamme – av to historikere.
Leif Ekle, NRK P2.

Ingen kommentarer: