En oppvakt gutt er utvilsomt den beste iakttager. For ham begynner verden å åpne seg med alle dens utallige interessante ting. Han griper med begjærlighet alt nytt, merkelig og selsomt som skjer og søker å ta det inn med alle sanser.

Kriminalist dr. Hans Gross, 1893.

Opdagelsessjef Reidar Sveen

"Sveen satt bak skrivebordet omgitt av dokumentbunker og med sine forgjengere i ovale rammer på veggen bak seg. Han minnet om en storbonde med sitt blonde hår og godmodige utseende. Han hadde et tilfreds uttrykk i ansiktet, som om han følte velværet etter en bedre frokost, og nippet til en kopp te, mens han konverserte en mann som satt med ryggen til meg." Slik beskriver Erik et møte med Oslos Opdagelsessjef i 1934.

Opdagelsessjef Reidar Sveen var født i Halden i 1885. Han ble utdannet jurist i 1909 og virket deretter noen år som sakfører i Halden og Bodø. I 1913 ble han konstituert politimester i Bodø og året etter politiassistent og senere politifullmektig i Kristansund, hvor han ble kjent for sin utrettelige jakt på spritsmuglere. I 1926 ble han utnevnmt til Opdagelsessjef (senere "Kriminalsjef") i Oslo, og virket i denne stillingen frem til krigen. Sveen meldte seg, som mange politifolk, inn i NS i 1940, men ble allerede året etter avskjedeiget av politiminister Jonas Lie. Sveen sluttet i politiet i 1946.

Sveen interesserte seg for nye etterforskningsmetoder og var på trettitallet norsk redaktør for Nordisk Kriminalteknisk Tidsskrift.