En oppvakt gutt er utvilsomt den beste iakttager. For ham begynner verden å åpne seg med alle dens utallige interessante ting. Han griper med begjærlighet alt nytt, merkelig og selsomt som skjer og søker å ta det inn med alle sanser.

Kriminalist dr. Hans Gross, 1893.

Rettskjemiker Charles Bruff

Rettskjemiker Charles Macckenzie Bruff

”Selv den erfarne Bruff måtte ha fått sitt livs sjokk. Vanligvis oppførte han seg som en britisk gentlemansdetektiv, med knivskarp skill i det glattkjemmede håret og Clark Gable-mustasje, men nå falt han ut av rollen da han skulle tenne sigaren. Han skalv på hendene slik at fyrstikken sluknet gang på gang.”
Slik beskriver Erik Erfjord i "Edderkoppen" sitt møte med rettskjemiker Charles Mackenzie Bruff under en svært dramatisk og dødelig brann i Dronningens gate.

Charles Mackenzie Bruff var født i 1887 og kjent i pressekretser som ”Brøffen”, av og til som "Bløffen". Han var Norges første og mest legendariske rettskjemiker. Bruff var utdannet ved Chalmers tekniska Högskola i Göteborg, og var i årene 1915 til 1947 overlærer i kjemi ved Oslo Handelsgymnasium. Han arbeidet fra 1908 i privat praksis med rettskjemi og skriftundersøkelser. I 1916 døde stadskjemiker Schmelck og Bruff etterfulgte ham som politiets faste rettskjemiske sakkyndige.

Bruff var involvert i alle de store kriminalsaker i mellomkrigstiden. Han skal ha figurert som politi og påtalemyndighets sakkyndig i omkring 15 000 større og mindre kriminalsaker. Da Erik Erfjord møter ham for første gang er han i ferd med å undersøke opphavet til noen mystiske fargepigmenter funnet under den myrdede grosserer Rustads sko.

Bruffs arbeid for politiet skaffet ham etter hvert internasjonalt ry, og han ble etter krigen utnevnt av Den internasjonale Kriminalkommisjon til medlem av et råd som kommisjonen skulle søke assistanse hos i kriminaltekniske spørsmål. Han minnet i så måte om en etterforsker av Scotland Yards format.

Hans selvbiografiske bok De tause vitner kom i 1949, ført i pennen i samarbeid med Eriks mentor Georg Svendsen og hans kollega Fridtjof Knutsen.

Rustads klær ligger til undersøkelse på Bruffs laboratorium. Politifoto.